1. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності 18
2. «Людина і світ» з методикою викладання 30
3. Європейські абриси педагогіки соціалізації 64
4. Ігри в логопедичній роботі 5
5. Інвестування 10
6. Інклюзивна освіта 18
7. Інноваційні технології у викладанні російської мови 3
8. Інноваційні технології у методиці навчання укр. мови і літ. 6
9. Інтерактивні технології виховання 11
10. Інтерпретація французького художнього тексту 1
11. Інформаційні системи і технології в управлінні закладами освіти 20
12. Інформаційне забезпечення рекламної діяльності 1
13. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (10) 39
14. Історія Бессарабії 28
15. Історія країн Азії та Африки в середні віки 8
16. Історія літературних напрямів і шкіл 16
17. Історія літературознавчих вчень 5
18. Історія педагогіки 33
19. Історія пострадянських країн 10
20. Історія релігій 56
21. Історія Російської імперії 7
22. Історія СРСР 1
23. Історія Стародавнього Сходу 5
24. Історія суспільно-політичної думки в Україні 7
25. Історія техніки 13
26. Історія української літератури для дітей та юнацтва 5
27. Історико-культурні заповідники України 5
28. Історико-культурні пам'ятки Південної Бессарабії 5
29. Історична географія України 5
30. Автоматизація технологічних процесів 11
31. Адміністрування навчальних закладів 1
32. Активні процеси в сучасній російській мові 3
33. Актуальні проблеми діалектної граматики 9
34. Алгебра та теорія чисел 8
35. Аналітичне читання (англійська мова) 20
36. Аналітичне читання (німецька мова) 2
37. Англійська мова за професійним спрямуванням 1
38. Англо-американська література 3
39. Антикризове управління підприємством 11
40. Антропологічний дискурс у творчості дисидентів 9
41. Антропологічний метод літературознавства 3
42. Арт-терапія 10
43. Аудит і оцінювання управлінської діяльності 1
44. Бізнес-планування в туризмі 5
45. Безпека в туризмі 5
46. Візуальні комунікації та реклама 5
47. Візуальна психодіагностика 60
48. Війни в європейській історії (ХVІ-ХІХ ст.) 7
49. Військова історія 1
50. Військове мистецтво в добу античності та середньовіччя 5
51. Валеологія харчування 19
52. Гармонічне сольфеджіо 8
53. Гендерна педагогіка 22
54. Гештальтпсихологія 5
55. Граматичні труднощі перекладу (німецька мова) 8
56. Ділові папери та професійна компетенція 8
57. Ділова іноземна мова 1
58. Ділова англійська мова 8
59. Ділова німецька мова 6
60. Дворянство в історії та культурі України 10
61. Дитяча практична психологія 15
62. Диференціація навчання в інклюзивному класі 10
63. Довідково-інформаційні системи 15
64. Дозвіллєзнавство 9
65. ДПМ з практикумом 5
66. Екологія 38
67. Екологія дитинства 56
68. Економіка праці та соціально-трудові відносини 7
69. Електронний документообіг навчального закладу 20
70. Елементарна математика 8
71. Етика та естетика 56
72. Етика та психологія ділового спілкування 7
73. Етнодемографічні процеси сучасного світу 10
74. Етнопедагогіка 9
75. Жанри кримінальної літератури 18
76. Жанрові різновиди художньо-документальної літератури 9
77. Застосування інформаційних технологій в науково-дослідній роботі 17
78. Композиція дизайну інтер’єру та ландшафту 5
79. Комунікативний курс англійської мови 48
80. Комунікативний курс болгарської мови 11
81. Комунікативний курс німецької мови 31
82. Комунікативний курс румунської мови 7
83. Комунікативний курс французької мови 4
84. Конфліктологія 19
85. Концертмейстерський клас 11
86. Корпоративна культура викладача ВНЗ 10
87. Корпоративна культура керівника навчального закладу 19
88. Країнознавство англомовних країн 5
89. Країнознавство Німеччини та німецькомовних країн 17
90. Країнознавство Румунії 6
91. Країнознавство Франції та франкомовних країн 1
92. Культура наукової комунікації як складової фахової діяльності 5
93. Культура та релігія стародавніх цивілізацій 8
94. Лінгвістичний аналіз німецького тексту 2
95. Лінгвістичний аналіз французького тексту 2
96. Лінгвостилістичні засоби аналізу текст 10
97. Література Англії 1
98. Літературна компаративістика 16
99. Літературне краєзнавство 9
100. Лексичні труднощі перекладу англійської мови 8
101. Лексичні, граматичні та стилістичні труднощі перекладу (фр.мова) 1
102. Людина в сучасному соціумі 11
103. Міжнародна економіка 7
104. Математичне моделювання процесів та систем механіки 11
105. Медіа-критика і методи дослідження медіа 7
106. Менеджмент інноваційної діяльності 11
107. Менеджмент в освіті 35
108. Методи і моделі соціальної роботи в громаді 5
109. Методи лінгвістичних досліджень 9
110. Методи оригінальної графіки 5
111. Методика білінгвального навчання в початковій школі(б.м.) 10
112. Методика білінгвального навчання в початковій школі(р.м.) 5
113. Методика виконання замальовків та ескізів 13
114. Методика навчання математики 8
115. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям 25
116. Методологія сучасних лінгвокогнитивних студій 12
117. Мова віртуального комунікативного середовища (Інтернет-дискурс) 6
118. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників 25
119. Монтаж та обслуговування комп’ютерів 15
120. Мотиваційний менеджмент 23
121. Музеї України в системі охорони і збереження пам’яток історії та культури 5
122. Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою викладання 1
123. Мультимедіа технології та основи web-дизайну за професійним спрямуванням(10) 25
124. Німецька мова 1
125. Німецька мова за професійним спрямуванням 6
126. Наука про здоров’я і фізичну культуру 2
127. Науково-педагогічні засади здорового способу життя 12
128. Національна економіка 7
129. Нестандартні уроки французької мови 2
130. Організація дизайнерської діяльності дітей 15
131. Організація здоров’язберігаючого дозвілля дошкільників 15
132. Організація приватної дошкільної освіти 12
133. Організація роботи спеціалізованих соціальних служб 5
134. Основи академічного письма 5
135. Основи педагогічної майстерності 5
136. Основи педагогічної творчості 5
137. Основи поліфонічного "письма" 8
138. Основи права Європейського Союзу 1
139. Основи правової компетентності 8
140. Основи правової педагогіки 8
141. Основи професійно – педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва 11
142. Основи психолінгвістики 1
143. Основи роботи над творчим портретом 13
144. Основи соціолінгвістики 8
145. Особистісно орієнтовані виховні технології 17
146. Особливості реферування різножанрових французькомовних текстів 2
147. Охорона праці 10
148. Педагогіка сімейного виховання 37
149. Педагогіка співробітництва 3
150. Педагогічні основи логопедичної гімнастики 20
151. Педагогічні основи міжкультурної компетентноcті педагога 10
152. Педагогічна майстерність керівника навчального закладу 20
153. Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення 25
154. Переклад ділового мовлення (англійська мова) 4
155. Переклад як форма міжлітературної взаємодії 14
156. Порівняльна типологія слов’янських мов 5
157. Порівняльна типологія ФМ та УМ 2
158. Потенціал і розвиток підприємства 7
159. Право інтелектуальної власності 2
160. Правовий захист дітей з особливими потребами 8
161. Празька поетична школа 11
162. Практикум з конфліктології 58
163. Практикум з мовної комунікації (англійська мова) 15
164. Практикум з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів 1
165. Практикум з шкільного репертуару 8
166. Практикум перекладу англійської ділової мови 12
167. Практикум перекладу німецької ділової мови 2
168. Практична фонетика англійської мови 1
169. Превентивна педагогіка 13
170. Промислові методи аналізу 15
171. Психологія ділового спілкування 66
172. Психологія лідерства 61
173. Психологія переконуючої комунікації 13
174. Психологія сім’ї 5
175. Психологія самоактуалізації особистості 5
176. Психологія стресу 10
177. Редакторський аналіз 6
178. Рекреаційна географія 6
179. Риторика 58
180. Розвиток виразності мовлення молодших школярів 1
181. Розвиток логічного мислення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 20
182. Самоменеджмент керівника навчального закладу 20
183. Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою 49
184. Світова педагогічна думка в постатях 23
185. Соціальний захист неповнолітніх 8
186. Соціально-медичний патронаж 12
187. Спеціалізовані види туризму (етнографічний, подієвий, релігійний туризм та паломництво) 5
188. Спеціалізовані види туризму (сільський, оздоровчий, спортивний, екстремальний, геотуризм) 6
189. Спеціальні історичні дисципліни 7
190. Спеціальна педагогіка та спецметодики навчання в початковій школі 10
191. Стандартизація, управління якістю та сертифікація 11
192. Стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі 10
193. Стилістика і культура української мови 1
194. Стратегічний менеджмент 11
195. Страхування 10
196. Супервізерство як соціально-педагогічна проблема сучасності 5
197. Сучасні психотерапевтичні технології 10
198. Сучасні форми та методи організації початкового навчання 10
199. Сучасна англійська мова 30
200. Сучасна німецька мова 6
201. Сучасна румунська мова 6
202. Сучасне матеріалознавство 9
203. Сучасний німецький дискурс 2
204. Сучасний французький дискурс 2
205. Теорія і методика екологічної освіти дітей дошкільного віку 6
206. Теорія і практика перекладу (фр.мова) 4
207. Теорія медіа і комунікативні стратегії інформаційного суспільства 7
208. Теорія та методика викладання фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах 19
209. Теорія та практика перекладу (англійська мова) 18
210. Теорія та технологія екологічної освіти молодших школярів 15
211. Теоретичні аспекти когнітивної семантики 12
212. Теоретичні проблеми синтаксису 9
213. Теоретична граматика болгарської мови 12
214. Теоретична граматика румунської мови 7
215. Техніка безпеки за профспрямуванням 32
216. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах 5
217. Технологізація волонтерського руху в Україні і за рубежем 5
218. Технологія виробництва конструкційних матеріалів та їх обробка 15
219. Технологія громадського харчування 11
220. Технологія ручної обробки матеріалів з методикою навчання 11
221. Технологія харчової промисловості 11
222. Традиційні культури етносів Українського Подунав’я 10
223. Трансформаційна економіка 11
224. Тренінг комунікативності 1
225. Тренінг креативності 9
226. Тренінг самопізнання 5
227. Тренінг-курс: Приняття управлінських рішень 11
228. Туристична політика 5
229. Туристично-екскурсійні маршрути Одещини 6
230. Україна в системі міжнародних відносин 15
231. Управління впровадженням інновацій у навчальному закладі 19
232. Управління корпораціями 11
233. Управління ресурсами підприємства 11
234. Управління якістю освітніх послуг у навчальному закладі 19
235. Фізіологічні основи фізичного виховання 6
236. Фізична культура з методикою навчання 11
237. Фізичний практикум 15
238. Філософська антропологія 20
239. Фольклор Подунав'я: регіональна специфіка 11
240. Формування бізнес моделі підприємства 7
241. Хімія за профспрямуванням 13
242. Хоровий практикум 8
243. Цінні папери та фондовий ринок 7
244 Ґенеза і динаміка діалектів українського Подунав'я 6