курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою014 Середня освіта спеціалізація 014.01(Українська мова і література) ІІ спец. 053 Психологія1Плукчі Я.І.3
014 Середня освіта спеціалізація 014.01(Українська мова і література) ІІ спец. 053 Психологія2Полюганич М.В.3
014 Середня освіта спеціалізація 014.01(Українська мова і література) ІІ спец. 053 Психологія3Работа О.С.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (французька)) ІІ предметна спеціалізація - 014.02 Мова і література (англійська)4Робу О.С.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)5Рожков О.С.3
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн6Романовська А.В.4
012 Дошкільна освіта. Додаткова спеціалізація - Інклюзивна освіта7Росинська Д.І.4
014 Середня освіта спеціалізація 014.01(Українська мова і література) ІІ спец. 053 Психологія8Слєпньова Г.В.3
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 9Смілянська А.О.3
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн10Смокова І.А.4
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 11Смокова Н.І.3
012 Дошкільна освіта. Друга спеціальність 053 Психологія12Ткаченко О.М.4
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн13Трофименко Н.Є.4
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 14Федотова М.О.3
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн15Чілік В.В.4
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 16Чіфліклій І.Д.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (французька)) ІІ предметна спеціалізація - 014.02 Мова і література (англійська)17Чернега Л.В.5
Світова педагогічна думка в постатях014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)1Бондаренко Р.В.3
013(б)Початкова освіта, спеціалізація - Інклюзивна освіта2Булавицька Я.Ю.3
017 Фізична культура і спорт, спеціалізація -Тренерсько-викладацька діяльність 3Буюклі І.П.3
017 Фізична культура і спорт, спеціалізація -Тренерсько-викладацька діяльність 4Винограденко М.В.3
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 5Влас А.В.3
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) освітня програма – Інформатика в початковій школі 6Караконстантин Я.І.3
017 Фізична культура і спорт, спеціалізація -Тренерсько-викладацька діяльність 7Карамаврова В.Г.3
014.11Середня освіта (Фізична культура).Додаткова спеціалізація - Захист Вітчизни 8Кожокар І.М.3
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119