курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Риторика029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність1Марулова Р.А.3
014.19 Середня освіта (Інформатика) 20162Михайлов І.Ф.3
076(б)Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація - Економіка та управління підприємством3Младінова О.О.4
053 Психологія. Спеціалізація – Практична психологія. Освітня програма - HR-менеджмент4Ніколаєв Д.О.3
053 Психологія. Спеціалізація – Практична психологія. Освітня програма - HR-менеджмент5Нахаба Т.Ю.3
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн6Некрасова Е.Ю.4
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 7Односум О.О.4
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність8Олейнікова О.Т.3
076(б)Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація - Економіка та управління підприємством9Парасківа М.П.4
014.19 Середня освіта (Інформатика) 201610Петрова Г.О.3
014.19 Середня освіта (Інформатика) 201611Пирлог Т.С.3
242 Туризм. Спеціалізація -Туризм12Раденко Д.Ю.3
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 13Райлян О.В.4
014.19 Середня освіта (Інформатика) 201614Римський А.С.3
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). ІІ спеціалізація - Дизайн15Русанова В.В.4
076(б)Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація - Економіка та управління підприємством16Сімьонова К.П.4
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 17Сальцина А.В.4
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 18Сльозник О.О.4
014.19 Середня освіта (Інформатика) 201619Смелянська Т.В.3
053 Психологія. Спеціалізація – Практична психологія. Освітня програма - HR-менеджмент20Сопчук А.О.3
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 21Станєв М.Д.4
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) II предметна спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) 22Тоарка В.І.4
016 Спеціальна освіта Спеціалізація – Логопедія, ІІ спеціальність – 012 Дошкільна освіта23Уткіна І.О.3
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність24Целухіна А.А.3
242 Туризм. Спеціалізація -Туризм25Цхай О.М.3
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119