курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Етика та естетика6.020205 Образотворче мистецтво, дизайн 1Николаєв В.Г.5
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітня програма – Англійська мова в початковій школі2Нямцу Н.В.4
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітня програма – Англійська мова в початковій школі3Оксова І.Ю.4
231(бк)Соціальна робота,спеціалізація-Соціальна педагогіка4Пєєва С.Г.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (німецька)5Павалакі О.М.4
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)6Папушой Р.А.4
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))7Паску М._.4
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність8Перевірний(test) А.Н.0
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)9Печененко К.О.4
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (німецька)10Ромашок Н.О.4
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) освітня програма – Інформатика в початковій школі 11Руденко В.В.3
231(бк)Соціальна робота,спеціалізація-Соціальна педагогіка12Садовська І.І.3
231(бк)Соціальна робота,спеціалізація-Соціальна педагогіка13Самойлова Д.С.3
231(бк)Соціальна робота,спеціалізація-Соціальна педагогіка14Станку А.Д.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (німецька)15Суручану С.І.4
035 Філологія. Філологія Германські мови та літератури16Сухарєва К.А.3
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.09 Середня освіта (Інформатика) освітня програма – Інформатика в початковій школі 17Тодорова А.М.4
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітня програма – Англійська мова в початковій школі18Урсу А.В.3
012 Дошкільна освіта. Друга спеціальність 053 Психологія19Цвікова А.А.4
013 Початкова освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) освітня програма – Англійська мова в початковій школі20Цибровська-Козак В.С.4
013(б)Початкова освіта, спеціалізація - Інклюзивна освіта21Чігіна Л.С.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)22Чілібіцька М.С.4
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи23Чабан Ю.М.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи24Шевчук А.О.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (німецька)25Яковлєва К.С.4
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119