курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Екологія дитинства6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)1Тарасенко Н.Ю.6
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)2Терзі Г.М.6
012 Дошкільна освіта. Друга спеціальність 053 Психологія3Ткаченко О.М.3
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)4Тутова А.Г.6
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)5Урсу А.В.6
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)6Філевська Ю.Р.3
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)7Чумаченко І.І.6
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)8Шапочка О.А.6
6.010101 Дошкільна освіта.ІІ спеціальність - 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)9Шошова Я.В.6
Економіка праці та соціально-трудові відносини6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку1Апаречи Р.І.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку2Апостолакі А.В.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку3Вєтрова Н.Г.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку4Волкова А.С.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку5Дарій Х.В.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку6Михайлова К.В.5
6.030504 Економіка підприємства. Спеціалізація – Управління підприємством та організація обліку7Михайлова А.І.5
Електронний документообіг навчального закладу073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом1Абросімов Є.О.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом2Арєшкіна О.С.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом3Афанасьева Ю.О.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом4Бойчев І.І.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом5Вдовиченко Н.С.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом6Дармодехіна І.С.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом7Завірюха Ю.Г.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом8Захаров Г.М.3
073 Менеджмент. Освітня програма - Управління навчальним закладом9Змітровіч А.Д.3
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119