курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Історія Бессарабії014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (французька)1Чілібіцька М.С.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)2Чепой К.В.5
035 Філологія. Філологія Германські мови та літератури3Чобану М.П.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)4Шаповал А.І.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (болгарська)) ІІ предметна спеціалізація - 014.02 Мова і література (англійська)5Шевченко В.Є.0
Історія країн Азії та Африки в середні віки014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство1Богатирчук А.В.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство2Гагауз К.Ф.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство3Кравченко К.В.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство4Кугут М.М.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство5Литвинова М.А.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство6Марєєва К.Є.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство7Петренко І.В.4
014.03 Середня освіта (Історія) додаткова спеціалізація - правознавство8Свириденко В.Р.4
Історія літературних напрямів і шкіл014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))1Єжевська С.В.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))2Болгаріна С.Г.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))3Грох С.В.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))4Каражекова М.І.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))5Кульчак В.А.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (французька))6Кутас Н.В.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))7Лобанова Г.Ю.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))8Мінгалєєва Ю.Ю.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (французька))9Мокану В.С.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))10Моторнюк В.В.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))11Осмокеску Н.І.2
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))12Портяний А.Д.2
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119