курс123456обнул.Xрезультати_за_спеціальностямизаповн._груп

12345
Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (10)6.140103 Туризм. Спеціалізація – Туристична діяльність1Шляма О.С.5
076(б)Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Спеціалізація - Економіка та управління підприємством2Щербина В.О.3
Історія Бессарабії014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))1Іванова М._.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи2Бакуменко В.А.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)3Белада К.С.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))4Боцу К._.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))5Булгару В._.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи6Гайдаєнко Н.С.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи7Георгієва В.І.3
035 Філологія. Філологія Германські мови та літератури8Димура Б.І.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи9Кальчева І.М.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)10Кондратьєва Л.С.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (болгарська)) ІІ предметна спеціалізація - 014.02 Мова і література (англійська)11Константинов С.С.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи12Косогов Р.І.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))13Кульча Д._.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)14Куртєва О.М.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))15Ліке Л._.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))16Лунгу С.К.3
016 Спеціальна освіта Спеціалізація – Логопедія, ІІ спеціальність – 012 Дошкільна освіта17Лященко М.Ю.3
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).ІІ спеціалізація – Організація вокально-хорової роботи18Маврова Л.А.3
6.020303 Філологія* (німецька) ІІ спеціальність 6.020303 Філологія* (англійська)19Нівня М.М.5
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))20Паску М._.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)21Раду А.В.4
014.02 Середня освіта (Мова і література (румунська)), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))22Тарай М._.3
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька), ІІ предметна спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)23Філевська Ю.Р.5
№1   №2   №3   №4   №5   №6   №7   №8   №9   №10   №11   №12   №13   №14   №15   №16   №17   №18   №19   №20   №21   №22   №23   №24   №25   №26   №27   №28   №29   №30   №31   №32   №33   №34   №35   №36   №37   №38   №39   №40   №41   №42   №43   №44   №45   №46   №47   №48   №49   №50   №51   №52   №53   №54   №55   №56   №57   №58   №59   №60   №61   №62   №63   №64   №65   №66   №67   №68   №69   №70   №71   №72   №73   №74   №75   №76   №77   №78   №79   №80   №81   №82   №83   №84   №85   №86   №87   №88   №89   №90   №91   №92   №93   №94   №95   №96   №97   №98   №99   №100   №101   №102   №103   №104   №105   №106   №107   №108   №109   №110   №111   №112   №113   №114   №115   №116   №117   №118   №119